Historie

 

Ten Post ligt aan de N360, de provinciale weg tussen Groningen en Delfzijl. Tevens loopt er een drukke weg door Ten Post richting Schildwolde. Een opvallend punt in Ten Post is de Witte Molen aan de N360.Een aantal jaren geleden is deze gerestaureerd, waardoor hij er weer piekfijn uitziet. Ook het huis ernaast ziet er heel leuk uit en wie weet wordt het ooit nog eens een restaurant. Ten Post heeft ongeveer 900 inwoners.


Het ontstaan van Ten Post is terug te voeren tot de twaalfde eeuw. In eerste instantie was het niet meer dan een gehucht met enkele kleine boerderijen. Pas in de 19e eeuw begint het aantal inwoners toe te nemen. Anno 1850 was het dorp op te delen in twee gedeelten: het buurtschap Kröddebuur'n (langs de Stadsweg) en het deel aan de andere kant van het Damsterdiep. Door de uitbreiding van de scheepvaart door het Damsterdiep en de daaraan gekoppelde activiteiten groeien de delen snel naar elkaar toe. Er komen in deze tijd ook enkele voorzieningen in het dorp. Na 1900 is er meer uitbreiding in de vorm van linten. Na 1900 komen er ook twee scholen in het dorp. Vanaf 1945 wordt met name gebouwd aan de westkant van de oude Rijksweg. De in 1958 aangelegde nieuwe rijksweg, de huidige weg Groningen Delfzijl, zorgt voor een nieuwe tweedeling van Ten Post.

Er bevonden zich vroeger 4 borgen in de directe omgeving van Ten Post: Oldenhuis, Tuwinga, Tamminga en Oldersum. Het voormalige borgterrein Tammingahuizen, tussen Ten Post en Winneweer, heeft een entree gekregen die het verdient. Aan het begin van de oprijlaan zijn twee dampalen geplaatst die zijn voorzien van een fraaie bronzen informatieplaquette.

De borgstee Tammingahuizen is gelegen aan de middeleeuwse Stadsweg tussen Ten Post en Winneweer. De borg heeft waarschijnlijk als voorloper een steenhuis gehad, waarvan de bewoners aan het eind van de 15e eeuw voor het eerst in de geschiedenisboeken opduiken. Daarna heeft het steenhuis zich langzamerhand ontwikkeld tot een borg. Hier hebben tal van notabelen gewoond, waaronder de bekende familie Van Ewsum. In 1765 werd het huis op afbraak verkocht en herinneren alleen de accenten in het landschap aan het verleden. Het voormalige borgterrein is tegenwoordig in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer.

Tuwinga: Tot 1454 woonde Edze Tuwinga op bezittingen in Ten Post. Mogelijk is het huis in 1499 deels verwoest door de stad Groningen. In 1512 is het in ieder geval hersteld. Rond 1650 word de borg uitgebreid door Egbert Rengers, die dan ook de naastgelegen borg Oldenhuis in bezit heeft. In 1785 laat Duco Gerrold Rengers het huis slopen.
Bewoners De dochter van Edze Tuwinga, Bywe, huwde Egbert Rengers. Hun zoon Johan kreeg in 1499 heerlijkheidsrechten van Albrecht van Saksen. In dat zelfde jaar plunderde de stad Groningen het huis. Na herstel is het in 1515 verhuurd .Later ging de familie Rengers er zelf weer wonen. In 1639 ging Edzard Rengers elders wonen en het huis raakte in verval. In 1742 wordt het huis verhuurd aan Johan Moorrees en daarna aan minstens twee anderen. In 1785 kon geen huurder meer gevonden worden.

Oldenhuis: Waarschijnlijk bestond de borg al in 141. Dutmer Rengers laat de borg na aan zijn zoon Johan in 1448 of eerder. Het geheel omvat dan het steenhuis, een hofstede, schuren, singel en grachten en rechten. In 1715 laat Egbert Rengers de borg slopen. Het geslacht Rengers houdt de borg in bezit via eerst Dutmer, later Johan dan Focke en weerd Dutmer. Deze laatste moest vluchten rond 1500 en liet het huis aan zijn neef Johan Rengers, die op Tuwinga ernaast woonde. Via vererving en huwelijk kwam het huis in bezit van Geert van Warmelo tot Westerveld, drost van Salland in 1558. In 1631 worden huis en rechten verkocht aan twee broers Edzard Rengers, drost te Wedde en Rempt Rengers ten Post. Óp het borgterrein ligt nu een boerderij.

Over de borg Oldersum is niet veel bekend.

Ten Post was het eerste dorp binnen de gemeente Ten Boer waarvan de dorpskern volledig werd ingericht naar de eisen van "Duurzaam Veilig Verkeer". Dit was in 2000. Er zijn toen ook mooie steigers gemaakt in het Damsterdiep.

In 2003 is begonnen met het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan "Oldersum". In december 2006 was het hele plan gereed. Er zijn 18 huizen gebouwd. De wegen zijn opnieuw bestraat en er liggen 2 bruggetjes over het water. Een mooie uitbreiding van ons dorp!